Vì sao Samsung và Motorola lại quay về thiết kế smartphone gập? – Sinh viên với Công nghệ

<![CDATA[
Các mẫu điện thoại smartphone gập đang quay trở lại thị trường. Samsung, Motorola và cả Royole, Huawei, Xiaomi đều đang thiết kế smartphone màn hình có thể gập được. Tại sao các công ty sản xuất smartphone quay lại thiết kế điện thoại theo mẫu gập? ]]>

Tổng hợp bởi: Sinh viên với Công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *