W-HM_2197717_10004177_Silver_f-jpg.png.jpegHerman Miller Flo Dual Monitor SupportGia-Treo-Man-Hinh-Epione-Liftup-Duo-17.jpgHuman Motion T9

3 chiếc màn hình dưới đây là các màn hình cho mini game.HKC MG27S9Q.jpgHKC MG27S9Q – màn hình 27″ có màu hồng độc đáo nhằm đáp ứng xu hướng setup góc máy màu hồng hiện tại. Màn hình dùng tấm nền IPS, độ phân giải 2K (2560 x 1440 px), tốc độ làm tươi 144 Hz FreeSync, giá bán khoảng 6,5 triệu đồng.

By admin